Нарийн химийн бодисууд

  • Худалдааны нэр
  • Бүтээгдэхүүний нэр
  • CAS дугаар
  • Хөрөнгө
  • Uni-NUCA

   Цөмийн бодис 2166018-74-0 Полиолефины тунгалаг бөөм үүсгэдэг бодис Загваруудыг үзэх
  • P-tert-butyl benzoic хүчил

   P-tert-butyl benzoic хүчил 98-73-7 Цагаан болор нунтаг, UVB шүүлтүүр, тосонд уусдаг Загваруудыг үзэх
  • Метил P-терт-бутил бензоат

   Метил P-терт-бутил бензоат 26537-19-9 Ил тод өнгөгүй шингэн, тосонд уусдаг Загваруудыг үзэх
  • 4-терт-бутилтолуол

   4-терт-бутилтолуол 98-51-1 Тосонд уусдаг өнгөгүй шингэн Загваруудыг үзэх