Манай соёл

Бидний алсын хараа

Химийн бодисыг ажиллуул.
Амьдрал өөрчлөгдөж байг.

Бидний даалгавар

Илүү сайн зүйлийг хүргэж байна
мөн ногоон ертөнц.

Бидний үнэт зүйлс

Шударга байдал ба Зориулалт, Хамтран ажиллаж, амжилтаа хуваалцах;
Зөв зүйлийг хийх, зөв ​​хийх.

Бидний зан байдал

Put Customers First

Үйлчлүүлэгчдийг нэгдүгээрт тавь

Modern medical person

Шударга байдлыг харуул

Strive for Excellence

Шилдэг байхыг хичээ

Execute for Results

Гүйцэтгэх
Үр дүн

Embrace Change

Хамтран ажиллах
ба багаар ажиллах

Innovation

Өөрчлөлтийг тэврэх
ба инноваци